top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Fairycondo เป็นสื่อกลางสำหรับการให้บริการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ ทางเว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก เราขอขอบคุณที่ท่านเชื่อมั่นและไว้ใจการดูแลของเรา เราพยายามรักษาข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของท่านให้ถึงที่สุด หากท่านยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ได้ทำการจัดเก็บ ซึ่งเป็นการจัดเก็บเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้รับการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ทางเว็บไซต์จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ หากข้อมูลของท่านเป็นความลับและมีผลต่อตัวท่านและทางเว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาด หรือเพื่อผลประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการ และกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอม

 2. ในบางกรณี เราอาจจะต้องดำเนินการทางการตลาดร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับแลกเปลี่ยนการให้บริการ ทั้งนี้บุคคลที่สามจะต้องยอมรับข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

ทางเว็บไซต์จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการให้บริการของเว็บไซตุ์กช่องทาง

 1. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพศ อาชีพ ที่อยู่หรือที่อยู่สำนักงาน และหมายเลขประจำเครื่อง IP Address

 2. จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น เช่น การใช้งานเบราว์เซอร์ โดเมน เว็บไซตที่เยี่ยมชม เวลาในการเข้าใช้งาน และที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง

 3. คุ้กกี้ จะถูกส่งไปเก็บในเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์สามารถติดต่อกับเบราว์เซอร์ได้ เพื่อใช้ปรับปรุงการใช้งานและเพื่อจดจำเบราว์เซอร์

 4. ข้อมูลที่ตั้ง ข้อมูลที่ได้จากจีพีเอส ไวไฟ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะที่ระบุข้อมูลที่ตั้ง

 5. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับเว็บไซต์ เพื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับบริการ หรือการแจ้งเตือนต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทางเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. เพื่อเปิดให้บริการเว็บไซต์ของเราแก่ผู้ใช้บริการ

 2. เพื่อเป็นการบริหาร จัดการ และปรับปรุงเว็บไซต์ การให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น

 3. เพื่อช่วยในการพัฒนาบริการใหม่ ๆ ของเว็บไซต์และปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น

 4. เพื่อเป็นการยืนยันหรือระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล ในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆในการใช้บริการเว็บไซต์

 5. เพื่อดำเนินการตามความต้องการหรือความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

 6. เพื่อการโฆษณาหรือนำเสนอสิทธิประโยชน์การใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ รวมไปถึงการให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 7. เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง หรือรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์

bottom of page