Fairycondo เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในความดูแลของทีมงาน Fairycondo ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในข้อตกลงการให้บริการ กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของเราก่อนการใช้งานเว็บไซต์อย่างรอบคอบ เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ท่านจะยืนยันว่าท่าน ยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว จึงขอเรียนว่าทางเว็บไซต์แฟรี่คอนโด มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ดังนี้

  1. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งบุคคลภายนอก บุคคลภายใน และทางเว็บไซต์ รวมถึงไม่ลงประกาศหรือส่งเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสม ที่มีลักษณะเสียดสี หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ที่ขัดต่อกฎหมาย และขัดต่อศีลธรรม

  2. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลเหล่านั้น ไปเผยแพร่โดยผิดวัตถุประสงค์ของการให้บริการ และผิดกฎหมาย

  3. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายที่เป็นการ ปั่นป่วน ปลุกปั่น หรือกระทำการใดที่อาจจะสร้างความวุ่นวายหรือความเดือนร้อนให้กับทางเว็บไซต์

  4. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ทำการ คัดลอก หรือ Copy ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์

  5. ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย หรือเป็นการสร้างความเสียหายทางชื่อเสียงหรือใดๆ กับทางเว็บไซต์

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์ แฟรี่คอนโด เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น การนำเสนอข้อมูลในแต่ละประกาศของอสังหาริมทรัพย์ หากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่หากข้อมูลมีความผิดพลาดทางเว็บไซต์ยินดีที่จะให้เจ้าของข้อมูลและเว็บไซต์แก้ไขให้ถูกต้อง

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า หากมีการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือปลอมแปลง ข้อมูลใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์แฟรี่คอนโด ทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

การเข้าใช้บริการและการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข การพักการให้บริการเพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงปัญหาด้านซอร์ฟแวร์ รวมถึงปัญหาเหตุขัดข้องทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการหยุดการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื่องจากเหตุผลใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ทางทีมงานเว็บไซต์เห็นสมควร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Kensington Sukhumvit - Theparak (เคนซิงตัน สุขุมวิท - เทพารักษ์)

ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

Casa Condo @ MRT Sam Yaek Bang Yai (คาซ่า คอนโด @ MRT สามแยกบางใหญ่)

ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

Family Ratchada (แฟมมิลี่ รัชดา)

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Regent Orchid Sukhumvit 101 (รีเจนท์ ออร์คิด สุขุมวิท 101)

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Plum Condo Park Rangsit (พลัม คอนโด พาร์ค รังสิต)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี

dcondo campus Dome - Rangsit (ดีคอนโด แคมปัส โดม - รังสิต)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

dcondo Hideaway - Rangsit (ดีคอนโด ไฮด์อเวย์ - รังสิต)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

KAVE Town Space (เคฟ ทาวน์ สเปซ)

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120