เว็บไซต์ Fairycondo.com ขอขอบคุณ ผู้ใช้งานทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและยินยอมกับข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ จึงขอเรียนให้ทราบว่า ทางทีมงานมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ดังนี้

Fairycondo.com เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการแลกเปลี่ยนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทางทีมงานมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามทีมงานไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการใช้บริการ

จึงมีข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งานทุกท่าน ดังนี้

1.ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ต่างๆ ของเว็บไซต์และผู้อื่น รวมไปถึง ไม่ส่งข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่มีเนื้อหารุนแรงไม่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

2.ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์และผู้อื่น และไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย

3.หากมีพฤติกรรมที่แจ้งไว้ เกิดขึ้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบ ระงับ  เนื้อหา รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทุกๆฝ่าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข